माता

पिता

सास

ससुर

स्व. श्रीमति लक्ष्मी बाई  (माँ)
स्व. श्रीमति लक्ष्मी बाई (माँ)
स्व. श्री परसराम जी प्रजापति
स्व. श्री परसराम जी प्रजापति
स्व. श्री धनपत लाल (लाल चन्द) जी (काका)
स्व. श्री धनपत लाल (लाल चन्द) जी (काका)
10082007070
श्रीमति रामकँवरी बाई (काकी)

सन्तान 

sitadidi
श्रीमति सीता देवी
A008918-R1-11-11
श्रीमति अरुणा
IMG903
श्रीमति भगवती देवी (गुड्डी)
A008918-R1-11-11
श्रीमति पुष्पा (लाली)

 

A008918-R1-25-25
श्री धर्मेन्द्र (राजेश) प्रजापति

 

परिचय ः श्रीमति रामकँवरी बाई (काकी)

 जन्म  

 

परिचय ः स्व. श्री धनपत लाल (लाल चन्द) जी (काका)

 प्रादुर्भाव    
 निर्वाण  3.4.2001  
     He was Vetenary Doctor

 

 

[contact-form][contact-field label=’Comment’ type=’textarea’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Name’ type=’name’ required=’1’/][/contact-form]