माताजी

पिताजी

सासजी

ससुरजी

gopal jee
श्री गोपाल जी प्रजापति

 

 

 

श्रीमति शशी

सन्तान

श्री आशीश जी प्रजापति

श्रीमति प्रिया

श्री शुभम प्रजापति